Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Filipino Flashcards (Filipino Only)
Buksan Ph

Filipino Flashcards (Filipino Only)

Regular price $25.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Learn and develop a love for the Filipino language through the Buksan Ph Filipino flashcards.  Each set contains essential Filipino words and phrases that can help in teaching, learning and mastering the Filipino language.  Each set contains 50+ double sided flashcards that promotes vocabulary and language development. Use it to improve vocabulary, sentence starters, conversation tool and many more.

** THESE CARDS ARE NOT BILINGUAL** 

Set A: Ako at ang Pamilya Ko (My Family and I)

 • pagbibilang (counting)
 • mga emosyon (emotions)
 • aking pamilya (my family)
 • mga bahagi ng katawan (parts of my body)
 • mga kailangan ko (my basic needs)

Set B: Mga Bagay sa Paligid Ko (Things Around Me)

 • mga bagay na kailangan ko (things I need)
 • mga bagay sa paligid ko (things around me)
 • mga kasuotan (different clothings)
 • mga uri ng transportasyon (transportation)

Set C: Ang Pamayanan Ko (My Community)

 • mga tumutulong sa pamayanan (community helpers)
 • mga lugar sa pamayanan (community places)
 • magagalang na pananalita (words of courtesy and respect)

Set D: Mga Pagkain, Gulay at Prutas (Food, Fruits and Vegetables)

 • mga pagkain at inumin (food and drinks)
 • mga gulay (vegetables)
 • mga prutas (fruits)
 • mga lasa (tastes and flavours)

Set E: Ang Kalikasan at mga Hayop (Nature and Animals)

 • mga hayop (animals)
 • mga bagay sa kalikasan (things in the environment)
 • mga uri ng panahon (weather)

Set F: Mga Pang-uri at Pandwa (Adjectives and Verbs)

 • mga pang-uri (adjectives)
 • mga kulay (colours)
 • mga hugis (shapes)
 • mga pandiwa (verbs, action words)

 

Product Dimensions:

 • Printed on 220 gsm card
 • Laminated finish on both sides
 • Size: 3.5 x 3.5”
 • Front side: picture and vocabulary word; Back side: question prompts to use with the word

  x